Какво е инвестиционно злато и добра инвестиция ли е то?

Какво е инвестиционно злато и добра инвестиция ли е то?

В условия на растяща инфлация, все повече хората търсят надеждни варианти за запазване на техните натрупани спестявания. Сред тези решения често изпъква инвестиционното злато. То е специфичен вид актив, който изключително много се търси именно по време на инфлация. Останете с нас, за да получите повече информация за инвестиционното злато.

Що е то инвестиционно злато?

Инвестиционното злато е вид актив, но и форма на съществуване на благородния метал. Не всяко златно изделие има инвестиционна същност. За да я притежава, златото трябва да отговаря на определени условия и изисквания. На практика, то се смята за инвестиционно, ако съществува под формата на монета, плочка или кюлче. Всяка от тези форми също трябва да отговаря на определени качества, за да има инвестиционна стойност.

Така например, златните монети следва да са сечени след 1800-та година, но и според националния закон на своята държава да представляват разплащателно средство. Кюлчетата пък е редно да са с минимум 99.5% чисто злато в своя състав. Ето защо не можем да твърдим, че златните бижута имат инвестиционна стойност. Специфичното на инвестиционното злато е, че за разлика от повечето видове активи, то може да се притежава физически. От тук следва и задължението на собственика му сам да осигури неговото съхранение.

Предимства да разполагаме с инвестиционно злато

Мнозина се питат дали инвестиционното злато е добра инвестиция. В действителност, златото разполага с редица предимства, поради което се превръща в една от най-често избираните инвестиции. Ето някои от тях:

  • За напредналите инвеститори златото представлява отличен актив, с който да защитят и да увеличат приходната стойност на целия си инвестиционен портфейл.
  • Инвестиционното злато не подлежи на ДДС.
  • Финансовите анализатори определят инвестиционното злато като най-добър и достъпен работещ метод срещу „поевтиняването“ на парите по време на инфлационна криза.
  • То също така, ви предоставя реална възможност за капиталови печалби, както и сериозно предимство за постигане на вашите лични финансови цели.
  • Инвестиционното злато позволява диверсификация на целия портфейл от активи.
  • Златото притежава висока ликвидност. Това означава, че сте в състояние да купувате и продавате такъв тип активи бързо, лесно и достъпно.
  • В следствие на горното качество на инвестиционното злато то е обвързано с минимални разходи. Такива са комисионните и спредовете, но те рядко са с висока стойност.
  • Златото предполага сравнително ниска първоначална инвестиция, от която обаче можете да си осигурите отлична доходност в бъдеще.

Цена и стойност на инвестиционното злато

Ако ще купувате злато в качеството му на инвестиция, редно е да сте наясно и с начина, по който се определя цената му. Стойността на този, а и на всеки друг актив, определя и неговата ликвидност, както и възможната ви печалба в бъдещ момент. Обикновено, цената за покупка на инвестиционно злато е по-висока от тази за продажба. Следователно, за да сте на печалба от вашата инвестиция, е редно да продавате при рязко покачване на стойността на златото.

Цената на някои видове инвестиционно злато зависи не само от чистотата му, тоест от самия благороден метал, но и от други фактори. Такъв е случаят с инвестиционните златни монети. Когато те са по-редки, стари, емблематични или издавани в ограничен тираж, стойността им може да е значително по-висока от тази на други монети със същото тегло и проба.

About the author