Всеки бизнес ли се нуждае от счетоводни услуги?

Твърде често ни се е случвало да дочуваме следното становище – малките и току що стартиращи бизнеси нямат нужда от водене на счетоводство. Това твърдение не би могло да бъде по-далеч от истината и именно това ни провокира днес да засегнем този въпрос в текста – кои бизнеси имат необходимост от счетоводни услуги? Най-краткият, но и категоричен отговор на този въпрос е, че всички бизнеси следва да водят свое счетоводство още от самото начало. Счетоводни услуги в София, в Стара Загора, както и във всички останали големи и малки населени места в страната ще ви осигурят така необходимата сигурност и стабилност, които ще ви приведат през финансовия аспект на това да притежавате свое собствено бизнес ориентирано начинание.

Категорични сме в становището си, че абсолютно всеки вид бизнес, без оглед на етапите от неговото развитие има нужда от качествени счетоводни услуги. Ако все още за някои от вас е неясно какво в частност представляват те, в днешната статия смятаме да упоменем накратко.

Най-важните счетоводни услуги, с които на всеки бизнес предстои да се сблъсква все в един етап от своето развитие, касаят множество работа с документации и придвижването на безброй финансови операции. Част от тях касаят администрирането на заплати, както и изготвянето на различни по вид финансови отчети. В края на всяка година се извършва така нареченото „годишно приключване“ – това е един от основните показатели, които биха могли да ориентират собственика на всеки бизнес относно посоката му на развитие. Осчетоводяването на първичните счетоводни документи като фактури например също съставлява голяма част от работата на счетоводителя или счетоводната къща, които предоставят своите счетоводни услуги.

Изготвянето и подаването на ДДС декларации, ако въпросната фирма е регистрирана по ЗДДС, също намира своето важно място из множеството по вид и важност счетоводни услуги. Изготвянето и подаването на данъчни декларации е друга такава дейност.

Изготвянето на годишни финансови отчети е може би пък една от най-важните стъпки, с която счетоводителят следва да се заеме.

Както сами виждате, всички счетоводни услуги съставляват операции, които биха били трудно изпълними за човек без счетоводна практика или икономическо образование. Грешка е да лишите бизнеса си от счетоводни услуги с цел да спестите – ориентир за вас би бил въпросът дали бихте могли да си позволите такива. Ако отговорът е отрицателен, то вероятно следва да преосмислите цялостната си финансова стратегия, що се отнася до посоката, в която е поел бизнесът ви.

Доверете се на качествени счетоводни услуги София или където и да е позициониран бизнеса ви, за да сте винаги наясно как се развива той и кои сфери от неговото развитие бихте могли да подобрите. Само така ще знаете дали категорично сте на прав път – ако годишният финансов отчет ви удовлетворява, то тогава бихте могли да продължите да следвате утвърдения модел на работа.

About the author