Цените на счетоводни услуги се обуславят спрямо множество фактори

Собствениците на бизнес искрено желаят начинанието им да се увенчае с успех. За да се задържи това положение, обаче, следва да споменем важността от внимателно водене на счетоводство. В днешната статия ще се опитаме да дадем малко повече яснота по въпроса, който интригува всички собственици на бизнеси – счетоводни услуги цени е казус, с който всеки търговец се сблъсква още в началото на своето начинание.

Излишно е да казваме, че успешен бизнес не би могъл да се ръководи без доброто водене на счетоводство. Изобилства от счетоводни къщи, които предоставят своите професионални услуги и от нас се изисква само да подберем онези, които максимално отговарят на представите и очакванията ни. Ако някога сте се питали как счетоводителите пресмятат на какви цени да предоставят своите услуги, то в днешния текст от Profirms ще ви дадат необходимите ориентири.

Счетоводни услуги цени – зависят от няколко фактора, които да вземем под внимание

Избирайки най-добрите счетоводни услуги за вашия бизнес, вероятно ще се ръководите от редица фактори. Това е съвсем естествено – пазарът дейсвително изобилства от възможности и подробната и щателна проверка на опциите е задължителен момент от избора на точните експерти за вас и бизнеса ви.

Счетоводните къщи в ситуацията на пазарна икономика имат възможността да калкулират и поставят собствени цени на предлаганите от тях услуги. Все пак съществуват няколко закономерности, спрямо които изготвят ценовите си листи.

Първият фактор касае ДДС декларациите. Ако бизнесът ви е задължен от закона да се регистрира по ДДС, то това безспорно е фактор, който се взима под внимание при осъществяване на счетоводни услуги, Просто казано, регистрацията по ДДС означава, че фирмата ви бележи висок годишен доход. Това е предпоставка за повече документация и повече счетоводна работа. Ето защо и това е първият критерий, по който счетоводните къщи обуславят своите ценоразписи.

Броят на документите на ежемесечна база е също критерий, определящ цените на счетоводните услуги

Колкото повече документи генерира една фирма на месечна и ежегодна база, толкова и повече се оскъпява цената на предлаганите счетоводни услуги. Както вече споменахме, повечето документация предполага и повече счетоводна работа.

Третият основен критерий за счетоводителите при определяне на своите цени касае броят на лицата, осигуряващи се към конкретната фирма. В тази бройка влизат и самоосигуряващите се лица. Големият брой назначени лица към една фирма предполага и повече счетоводна работа всеки месец. Ето защо и този фактор се взима предвид, когато се договарят цените на предоставяните счетоводни услуги.

При всички случаи е повече от добра идея да потърсите консултация и да разгледате колкото е възможно повече опции, за да сте сигурни, че правите най-добрият избор.

About the author