Как да разберете дали моторното масло е качествено?

Как да разберете дали моторното масло е качествено?

Въпреки че повечето моторни масла са направени по приемливи стандарти, техните общи и специфични качества могат да варират значително. Некачествените двигателни масла често се пускат на пазара поради невежество или изтичащ срок на годност. За съжаление, за неинформирания собственик на автомобил висококачественото моторно масло и лошото качество ще изглеждат и се чувстват еднакво.

Тестове на двигател и стенд

Двигателят винаги е бил най-добрата платформа за идентифициране на необходимото качество на неговото масло. Въпреки че дизайнът на двигателя се промени, за да отговаря на стандартите за производителност, горивна ефективност и екологични стандарти, той продължава да бъде най-добрият арбитър за качеството на маслото. Тези, които ви препоръчваме са моторни масла 5w30, които ви очакват в сайта и можете да се запознаете с техните характеристики.

Въпреки това използването на двигателя за измерване на качеството на маслото при тестове с динамометричен стенд може да бъде скъпо предложение. Въпреки това, за да се контролират гаранционните разходи, разработването и използването на тестове на двигатели е неизбежно за производителите им, когато определят качеството на маслото, необходимо за конкретен дизайн или компонент.

Свойства на двигателното масло

За да служи на двигателя, маслото трябва да притежава определени физични и химични свойства. По време на работа на маслото, двигателят генерира редица работни напрежения, които влияят неблагоприятно върху дългосрочната способност на маслото да функционира на постоянно високо ниво. Условията на обслужване също могат да варират значително в зависимост от околната среда и начина, по който се използва превозното средство. Следователно, изборът на двигателно масло, което да отговаря на конкретни нужди и условия на обслужване, изисква познаване на няколко важни свойства на маслото, включително вискозитет.

Вискозитет

Вискозитетът може да се определи като съпротивление на флуида срещу потока. Тъй като молекулите на течността са донякъде привлечени една от друга, е необходима енергия, за да ги раздели и да създаде поток. Като цяло, по-големите молекули имат повече привличане между тях и по-висок вискозитет. Енергията, необходима за преодоляване на това привличане на молекула към молекула и създаване на поток от течност, може да се счита за форма на триене.

  • Вискозитет и предотвратяване на износване

Същото молекулярно триене предотвратява прекалено бързото изтичане на маслото, когато две относително движещи се повърхности на двигателя се доближат една до друга под налягане. Тази неспособност на намесеното масло да изтича бързо и неговото ниво на несвиваемост държат двете повърхности една от друга и предотвратяват износването, процес, който се нарича хидродинамично смазване.

  • Вискозитет при работни условия

В ранните години на автомобилните двигатели маслата са били просто формулирани и се подчинявали на уравнението на Нютон за вискозитета – колкото повече сила се използва, за да накара течността да тече, толкова по-бързо ще тече.

През зимата на 1979-80 г. в Сиукс Фолс, Южна Дакота, цикъл на охлаждане показа, че свързването на въздуха може да се случи при относително меки условия на охлаждане. За период от 24 часа редица двигатели, съдържащи масло, са били разрушени.

Охлаждащият цикъл е довел до състояние, при което маслото е свързано с въздух. Скъпият инцидент разкрил необходимостта от по-чувствителен стендов тест, който точно да предскаже тенденцията за неизправност при изпомпване на въздуха. Затова ви препоръчваме да се доверявате на качествени моторни масла, които ви очакват в сайта по-горе.

About the author